A downloadable game for Windows

En inversion af fluer har besat dit køkken, og der er kun en løsning på problemet, og det er at sende din damptromle i kamp imod de onde fluer.

For at styre damptromlen tryk/hold nede den venstre museknap og træk derefter musen i den retning du ønsker at damptromlen skal bevæge sig i. Når du er tilfreds med retningen, så slip den venstre museknap igen. Du kan kun flytte damptromlen når der står den er klar.

Du har har tabt når 10 eller flere fluer har besat dit køkken.

Du kan lukke spillet ved trykke på Escape og du kan genstarte spillet ved at trykke på R.

Hel og lykke med at prøve spillet.

Download

Download
Damptromle vs Fluer(Win64).zip 147 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.