A downloadable game for Windows and Linux

Hvad nu hvis at spil figuren i spil er styret med en magnet?

Dette er et lille puzzle-spil,  hvor hjælper den lille jernsoldat med at komme hjem.

Spillet spilles med en mus.

  • Du flytter magneten ved at flytte musen.
  • Du kan roter magnet med venstre og højre museknap
  • Du kan genstarte bane med R knappen.
  • Du kan lukke spillet med escape knappen.

Hel og lykke

Download

Download
Den Lille Jernsoldat (Win64).zip 148 MB
Download
Den Lille Jernsoldat (Linux).zip 81 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.